Svenskar på internet

Dubbelt så många surfar mobilt. 36 procent av befolkningen över 12 år surfar mobilt. Det är en dubblering sedan föregående år. De som använder mobilt internet gör det i genomsnitt fyra timmar i veckan. 88 procent av befolkningen över 12 år har tillgång till Internet och 85 procent har tillgång till bredband i hemmet. 20 timmar spenderar vi i genomsnitt per vecka på internet. De vanligaste aktiviteterna är att söka på internet med hjälp av Google, använda e-post, söka nyheter, leta efter tidtabeller, adresser, telefonnummer, söka/kolla fakta, leta efter kartor och vägbeskrivningar. 50 procent av alla svenskar har numera ett Facebook-konto. I den yngsta ålderskategorien använder nästan alla (96%) de sociala nätverken. 19 procent av fyra- och femåringarna använder internet dagligen. Hälften av treåringarna använder internet. Populärast bland barn på internet är olika spel. Nio av tio spelar digitala spel. Många tittar också på video och rörliga bilder.